Vergoeding

Sinds juli 2011 is de diëtist direct toegankelijk en is geen verwijsbrief meer nodig. Als u zonder verwijzing een afspraak maakt, vindt er eerst een korte screening plaats om te beoordelen of dieetadvisering de juiste behandeling voor u is. Bij een enkele verzekeraar heeft u echter wel een verwijsbrief nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vanuit de basisverzekering wordt maximaal 3 uur dieetbehandeling vergoed. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, krijgt u mogelijk meer tijd vergoed. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of informeer bij uw verzekeraar. Een globaal overzicht van de extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen* vindt u hier.

*Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend, raadpleeg daarom altijd uw polisvoorwaarden.

MinderMeer | Marijkelaan 61 | 2665 AB Bleiswijk | 010-5218792 | dietist@mindermeer.nl